אלגברה ליניארית

מודול 1- פולינומים

 מחיר: 0 ₪

מודול 2- מספרים מורכבים

 מחיר: 0 ₪

מודול 3- מטריצות

 מחיר: 30 ₪

מודול 4- מערכת משוואות הומוגניות

 מחיר: 30 ₪

מודול 5- מרחבים וקטורים ותתי מרחבים

 מחיר: 30 ₪

מודול 6- צירוף ותלות לינארית, בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות.

 מחיר: 30 ₪

מודול 7- מטריצות הפיכות

 מחיר: 30 ₪

מודול 8- דטרמיננטה

 מחיר: 30 ₪

מודול 9- העתקות ליניאריות

 מחיר: 30 ₪

מודול 10-מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר

 מחיר: 30 ₪

מודול 11-מטריצות דומות

 מחיר: 30 ₪

עגלת קניות