חדו”א 2 – אב טיפוס

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
190

תוכן הקורס

אינטגרל מוכלל (לא אמיתי)
טורי מספרים
טורי חזקות
עקומים במישור
וקטורים
מישורים
ישרים במרחב
משטחים ריבועיים במרחב
משטחי רמה וקוי גובה
מבוא לטופולוגיה
פרמטריזציה של עקום
גבולות ורציפות
נגזרות חלקיות
דיפרמציאבליות
מישור משיק
נגזרת מכוונת
נגזרת מכוונת
נגזרות מסדר גבוה
טור טיילור
משפט הפונקציות הסתומות
נקודות קיצון גלובליות
נקודות קיצון עם אילוצים - כופלי לגראנז'
אינטגרל כפול
אינטגרל משולש
אינטגרל קווי סוג ראשון
אינטגרל קווי סוג שני
משפט גרין
שדה משמר במישור
אינטגרל משטחי סוג ראשון
אינטגרל משטחי סוג שני
משפט גאוס