חדו”א 2 מ – קורס מספר 104022

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
190

תוכן הקורס

עקומים במישור
וקטורים
מישורים
ישרים במרחב
משטחים ריבועיים במרחב
משטחי רמה וקוי גובה
מבוא לטופולוגיה
פרמטריזציה של עקום
גבולות ורציפות
נגזרות חלקיות
דיפרמציאבליות
מישור משיק
כלל השרשרת
נגזרת מכוונת
נגזרות מסדר גבוה
טור טיילור
משפט הפונקציות הסתומות
נקודות קיצון גלובליות
נקודות קיצון עם אילוצים - כופלי לגראנז'
אינטגרל כפול
אינטגרל משולש
אינטגרל קווי סוג ראשון
אינטגרל קווי סוג שני
משפט גרין
שדה משמר במישור
אינטגרל משטחי סוג ראשון
אינטגרל משטחי סוג שני
משפט גאוס