מד”ר – משוואות דיפרנציאליות רגילות – אב טיפוס

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
200

תוכן הקורס

גורם אינטגרציה
שיטת ורייאציית הפרמטר
משוואה פרידה
החלפת משתנים
משוואת ברנולי
משוואה מטיפוס הומוגני
מדוואות מדויקות
משפחות אורתוגולניות
משפט קיום ויחידות
משוואה מסדר גבוה - מבוא
ורונסקיאן ונוסחת אבל
שיטת הורדת הסדר של דלמבר
משוואה הומגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת ורייאציית הפרמטר
משוואת אויילר הומוגנית
משוואת אויילר לא הומוגנית
התמרת לפלס
פתרון בעזרת טורים
תזכורת למטריצה לכסינה, ערך עצמי ווקטור עצמי
פתרון מערכות
מכפלה פנימית
נורמה
מערכת אורתוגונלית, מערכת אורתונורמלית וטורי פורייה
משוואות שטרום ליוביל