מד”ר – משוואות דיפרנציאליות רגילות – אב טיפוס

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
90

תוכן הקורס

גורם אינטגרציה
שיטת ורייאציית הפרמטר
משוואה פרידה
החלפת משתנים
משוואת ברנולי
משוואה מטיפוס הומוגני
מדוואות מדויקות
משפחות אורתוגולניות
משפט קיום ויחידות
משוואה מסדר גבוה - מבוא
ורונסקיאן ונוסחת אבל
שיטת הורדת הסדר של דלמבר
משוואה הומגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת ורייאציית הפרמטר
משוואת אויילר הומוגנית
משוואת אויילר לא הומוגנית
התמרת לפלס
פתרון בעזרת טורים
תזכורת למטריצה לכסינה, ערך עצמי ווקטור עצמי
פתרון מערכות
מכפלה פנימית
נורמה
מערכת אורתוגונלית, מערכת אורתונורמלית וטורי פורייה
משוואות שטרום ליוביל