משוואת הגלים והחום ההומוגניות והלא הומוגניות בתחום סופי עם תנאי שפה הומוגניים

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
30