משוואת הגלים והחום הלא הומוגניות בתחום סופי עם תנאי שפה הומוגניים ולא הומוגניים

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
30