פתרונות לספר מבחנים חלק א

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור