מד”ר – משוואות דיפרנציאליות רגילות – מספר קורס 104131

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
120

תוכן הקורס

גורם אינטגרציה
משוואה פרידה
שיטת ורייאציית הפרמטר
החלפת משתנים
משוואת ברנולי
משוואה מטיפוס הומוגני
משוואות מדויקות
משפחות אורתוגולניות
משפט קיום ויחידות
משוואה מסדר גבוה - מבוא
ורונסקיאן ונוסחת אבל
שיטת הורדת הסדר של דלמבר
משוואה הומגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת השוואת מקדמים
משוואה לא הומוגנית עם מקדמים קבועים - שיטת ורייאציית הפרמטר
משוואת אויילר הומוגנית
משוואת אויילר לא הומוגנית
התמרת לפלס
פתרון בעזרת טורים
תזכורת למטריצה לכסינה, ערך עצמי ווקטור עצמי
פתרון מערכות
עגלת קניות