משוואת הגלים מיתר חצי אינסופי משוואה הומוגנית ולא הומוגנית (בקרוב)

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
30