משפט הפונקציות הסתומות – חדו”א 2

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
30
עגלת קניות