2. אינטגרל לא מסוים – אינטגרציה בחלקים

יש לרכוש את הקורס בכדי לצפות בתכנים אלו שיעור.

Add to Cart פרטי הקורס