3 משוואת הגלים כולל אינטגרל האנרגיה

יש לרכוש את הקורס בכדי לצפות בתכנים אלו שיעור.

Add to Cart פרטי הקורס