סיכום שיטות לפתירת משוואות מסדר ראשון

יש לרכוש את הקורס בכדי לצפות בתכנים אלו שיעור.

Add to Cart פרטי הקורס