4 משוואת החום – תרגיל מאוד קשה

יש לרכוש את הקורס בכדי לצפות בתכנים אלו שיעור.

Add to Cart פרטי הקורס