פונקציה חסומה כפול פונקציה שואפת לאפס

יש לרכוש את הקורס בכדי לצפות בתכנים אלו שיעור.

Add to Cart פרטי הקורס