תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר חשבוניה.  אנו מודים לכם על הבחירה בנו.

השימוש באתר ובחומרים הכלולים בו הנו לשימוש אישי בלבד ולא למטרות מסחריות.

להלן תקנון האתר המסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.

 1. הרשמה: השימוש באתר הינו באמצעות רישום, תשלום וקבלת שם משתמש וסיסמה. כל משתמש אחראי באופן אישי על שמירת פרטיות חשבונו.

נתוני הרישום והסיסמה יישמרו במערכת האתר ולא יופצו לצד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה, על החברה לא תחול אחריות בגין איבוד, שיבוש או מחיקה של נתוני המשתמש.

 1. הסכמה לתקנון: כל שימוש שיעשה על ידכם במידע ו/או תוכן כלשהוא הנכלל באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט.

הנכם מתבקשים לקוראו בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר.

תנאי השימוש:

 1. שימוש פרטי בלבד: רכישת תכנים באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש אך ורק לשימושו האישי בלבד. הסכמה לתקנון זה מחילה איסור העברת פרטי משתמש לצד ג‘. משתמש שעובר על סעיף זה פוגע באתר וגורם לנזקים כלכליים לבעליו ולפיכך יוסר משתמש שכזה לצמיתות והנהלת האתר שומרת על זכותה לפעול כנגדו על פי הדין.
 2. התכנים באתר: התכנים באתר מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים ומצויים בבעלות האתר בלבד. התכנים כוללים סרטי וידאו, מצגות, חוברות תרגילים, שקפים, קבצי קול וכיוב. משתמש מתחייב להשתמש בתכני האתר לצרכי לימוד אישי בלבד ואך ורק בכפוף לתנאי השימוש הבאים:
  • משלם מתחייב לא לבצע כל פעולה אשר עלולה לפגוע או/ו לגרום להפחתת משתמש ערכם של תכני האתר, יוצרי תכני האתר ובעלי האתר.
  • שימוש בתכני האתר הינו אישי בלבד. לא ניתן לצלם/לשכפל/לשכתב/להעתיק את התכנים באתר ללא אישור מפורש מהאתר. בנוסף, הפצה/פרסום/שידור התכנים באתר לצד שלישי בכל דרך שהיא כגון דואר אלקטרוני / דיסקים / דיסק key-on / או בכל דרך אחרת אסורה בהחלט. המפר את הכללים הנל חשוף לתביעה משפטית עי האתר בגין פגיעה בזכויות יוצרים.
  • כמו כן, המשתמש מסכים שלא ללמד/לפתור תרגילים מתוך תכני האתר בשיעור רשמי/פרטי ללא אישור מפורש מהאתר. בנוסף, לא ניתן ליצור/לחבר/לכתוב תרגילים אשר דומים באופן סביר לתרגילים באתר. המפר  הכללים הנל חשוף לתביעה משפטית עי האתר בגין פגיעה בזכויות יוצרים.
  • משתמש משלם מתחייב לא לאפשר לאחרים לבצע את אחת הפעולות המצוינות מעלה.
  • האתר וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש בתכני האתר שלא לפי תקנון זה ייחשב לעבירה על החוק ופגיעה בזכויות היוצרים של בעליו ועילה לתביעה משפטית כנגד המפירים.
 1. פרטי משתמש: הרישום לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות בדואל ו/או בטלפון הנייד הכוללות עדכונים ומבצעים לגבי פעילויות באתר, מעת לעת.
 2. האתר  חשבוניה מכבד את פרטיות המנויים ולכן המעוניין יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת. כמו כן, האתר לא יפרסם הודעות של צד גאשר אינן חלק מהתוכן הניתן עי האתר.
 3. הנהלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע שבידיה על המנויים על מנת לספק את השירות למשתמש, ולתת גישה לכל צד שלישי לצורך פיתוח, תחזוקה, שיפור ותפעול האתר ושירותיו.
 4. הגבלת גישה לאתר – מנהלי האתר רשאים להפסיק או לסרב מתן גישה לאתר או לחלקים ממנו בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא הודעה מוקדמת. במידה והמשתמש לא קיבל את השירותים המגיעים לו מתוקף התשלום שביצע, כספו יוחזר.
 5. הכניסה לאתר תחת אותו שם משתמש אפשרית אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המנוי ומעוד מכשיר אחד. מנוי אשר יכנס מיותר מכשירים ינותק מהאתר וכספו לא יוחזר.
 6. רכישת המנוי הינה לתקופה של ארבעה חודשים וחצי. לאחר תקופה זו יפקע תוקף הרכישה וצפייה נוספת תהיה כרוכה בתשלום נוסף
 7. כמו כן, במידה ויתעורר חשד של הפרת תקנון זה ומספר כניסות לא פרופורציונאלי לשיעור מסוים, יהיה רשאי האתר לחסום את המשתמש מצפייה בתכנים או מכניסה לאתר. המשתמש לא יפוצה בסכום כלשהוא ולא יוחזר כספו לאחר חסימתו.  כמו כן, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להחליט מהו מספר כניסות לא פרופורציונאלי, לפי שיקול דעתה בלבד.
 8. אחריות: התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם
 9. שבתות וחגים – חנות האתר תסגר כחצי שעה לפני כניסת השבת / החג ותפתח כחצי שעה לאחר יציאתם.

הנהלת האתר עושה מאמצים רבים להתאים את חומר הלימוד למוסד הרלוונטי. כמו כן, נשמח לשמוע ממכם במידה וחומר הלימוד לא מעודכן. אולם, עקב מורכבות התכנים ומספר הרב של מוסדות הלימוד, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר. על אף האמור לעיל, שימוש בתכני האתר מהווה הסכמה לכך שאין האתר או מפעיליו אחראים בגין טעויות בתכנים המוצגים או לתוצאות טעויות אילו. המשתמש מצהיר כי הוא אחראי באופן בלעדי לשימוש שהוא יעשה בתכני האתר.

בנוסף לאמור לעיל, לא תהיה הנהלת האתר אחראית לתכנים הכוללים שמות של אנשים, חברות, דמויות או מוצרים הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים. אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי בהחלט.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה, על האתר לא תחול אחריות בגין: איבוד, שיבוש, מחיקה או פגיעה של מידע, בסיסי נתונים, תוכנה או מכל סוג שהוא. נוסף על האמור לעיל, על החברה לא תחול אחריות בגין תקלות טכניות באתר ועיכוב השירותים הניתנים על ידו

 1. הסכם קבלת שירות – על מנת להבטיח למשתמש כי יקבל את כל השירות המגיע לו מתוקף התשלום שביצע באתר, מתחייבים מנהלי האתר להעניק את מלוא השירותים והתכנים הרשומים תחת החבילות הנרכשות עי המשתמש. במידה והמשתמש לא קיבל את השירותים המגיעים לו, יוחזר כספו.
 2. אבטחת מידע ופרטיות – אבטחת המידע ופרטיות מאוד חשובה ולכן מתבצעת הקפדה על תשלום תחת פרוטוקול סליקה מאובטח.
 3. מדיניות ביטולים: ניתן לבטל את המנוי עד שבועיים מיום הרכישה והכסף ששולם יוחזר. במידה ונעשה שימוש בתכני האתר במהלך השבועיים הללו לא יוחזר הכסף.
 4. תנאי שימוש נוספים חשבוניה  רשאית לשנות את תנאי השימוש ואין מחויבות לבעלי האתר למסור על כך הודעה מראש.

תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר חשבוניה ומועד תחילתם יהיה במועד עדכונם באתר, אי לכך מחוייבת חשבוניה לתנאי השימוש המעודכנים תחל ביום העדכון.

בעל סמכות השיפוט הינו בית המשפט בישראל בהתאם לחוקי מדינת ישראל

עגלת קניות