אינפי 2 – המכללה למינהל

250.00

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
אינפי 2 – המכללה למינהל
אינטגרל לא מסוים
מחיר: 40 ₪
אינטגרל מסוים
מחיר: 40 ₪
אינטגרל לא אמיתי (מוכלל)
מחיר: 40 ₪
סדרות ותתי סדרות
מחיר: 40 ₪
טורי מספרים
מחיר: 40 ₪
טורי חזקות
מחיר: 40 ₪
טור טיילור
מחיר: 40 ₪
משטחים במרחב, קוי גובה ומשטחי רמה וטופולוגיה
מחיר: 40 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 40 ₪
נגזרות חלקיות
מחיר: 40 ₪
כלל השרשרת ונגזרות מסדר גבוה
מחיר: 40 ₪
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 40 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 40 ₪
עגלת קניות