אלגברה לינארית – H.I.T

250.00

לרכישת הקורס השלם:
אלגברה לינארית – H.I.T
שדות ופולינומים
וקטורים, מישורים וישרים
מספרים מורכבים
מערכת משוואות לינאריות
מרחבים וקטורים ותתי מרחבים
צירוף ותלות לינארית
בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות
מטריצות הפיכות
דטרמיננטה וצמוד קלאסי
העתקות ליניאריות
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר
דמיון ולכסון
עגלת קניות