בראודה אלגברה מספר קורס 11001

190.00

להצצה בקורס לחץ כאן

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
בראודה אלגברה מספר קורס 11001
פולינומים
עקומים במישור ובמרחב
מחיר: 30 ₪
מספרים מורכבים
מטריצות
מערכת משוואות לינאריות
מרחבים וקטורים ותתי מרחבים
צירוף ותלות לינארית, בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות.
מטריצות הפיכות
דטרמיננטה
העתקות ליניאריות
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר
מטריצות דומות