בראודה חדו"א 1מ מספר קורס 11004

190.00

לרכישת הקורס השלם:
בראודה חדו"א 1מ מספר קורס 11004
מבוא
פונקציות
גבול של פונקציות
גבול של סדרות
רציפות ערך הביניים וויישטראס
נגזרת
משפטי רול, לגראנז וחקירת פונקציה
פולינום טיילור ולופיטל ברנולי
אינטגרל לא מסוים
אינטגרל מסוים
אינטגרל מוכלל
טורי מספרים
טורי חזקות