דטרמיננטה מ (לינארית)

30.00

לרכישת הקורס השלם:
דטרמיננטה מ (לינארית)