חדוא 1 – שנקר

250.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חדוא 1 – שנקר
מבוא
פונקציות
גבול של פונקציות
רציפות ואי רציפות
נגזרת
משפטי רול, לגראנז וחקירת פונקציה
כלל לופיטל ברנולי
אינטגרל לא מסוים
אינטגרל מסוים
עגלת קניות