חדו”א 2 – אוניברסיטת בן גוריון

250.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חדו”א 2 – אוניברסיטת בן גוריון
טורי מספרים
מחיר: 40 ₪
טורי חזקות
מחיר: 40 ₪
עקומים במישור, וקטורים, מישורים וישרים במרחב
משטחים במרחב, קווי גובה, משטחי רמה וקצת טופולוגיה
מחיר: 40 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 40 ₪
נגזרות חלקיות דיפרנציאבליות ומישור משיק
מחיר: 40 ₪
נגזרת מכוונת, כלל השרשרת
מחיר: 40 ₪
נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור
מחיר: 40 ₪
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 40 ₪
משפט הפונקציות הסתומות
מחיר: 40 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 40 ₪
אינטגרל כפול
מחיר: 40 ₪
אינטגרל משולש
מחיר: 40 ₪
אינטגרל קוי מסוג ראשון ושני
מחיר: 40 ₪
משפט גרין ושדה משמר דו מימדי
מחיר: 40 ₪
אינטרגל משטחי מסוג ראשון ושני
מחיר: 40 ₪
משפט גאוס
מחיר: 40 ₪
משפט סטוקס
מחיר: 40 ₪
עגלת קניות