חדו”א 2 קורס מספר 11005 – בראודה

250.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חדו”א 2 קורס מספר 11005 – בראודה
עקומים במישור, וקטורים מישורים וישרים
משטחים במרחב, קווי גובה, משטחי רמה וקצת טופולוגיה
מחיר: 40 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 40 ₪
נגזרות חלקיות דיפרנציאבליות ומישור משיק
מחיר: 40 ₪
נגזרת מכוונת וכלל השרשרת
מחיר: 40 ₪
נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור
מחיר: 40 ₪
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 40 ₪
משפט הפונקציות הסתומות
מחיר: 40 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 40 ₪
אינטגרל כפול
מחיר: 40 ₪
אינטגרל משולש
מחיר: 40 ₪
אינטגרל קוי מסוג ראשון ושני
מחיר: 40 ₪
משפט גרין ושדה משמר דו מימדי
מחיר: 40 ₪
אינטרגל משטחי מסוג ראשון ושני
מחיר: 40 ₪
משפט גאוס
מחיר: 40 ₪
עגלת קניות