חדוא 2 מספר קורס: 104004

190.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חדוא 2 מספר קורס: 104004
עקומים במישור
וקטורים מישורים וישרים ומשטחים במרחב
גבולות ורציפות
נגזרות חלקיות ומישור משיק
נגזרת מכוונת, כלל השרשרת נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
משפט הפונקציות הסתומות
כופלי לגראנז
אינטגרל כפול
אינטגרל משולש
אינטגרל קוי מסוג ראשון ושני
משפט גרין ושדה משמר דו מימדי
אינטרגל משטחי מסוג ראשון ושני
משפט גאוס