חדוא 2 מספר קורס: 104004

190.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חדוא 2 מספר קורס: 104004
עקומים במישור, וקטורים מישורים וישרים
משטחים במרחב, קווי גובה, משטחי רמה וקצת טופולוגיה
גבולות ורציפות
נגזרות חלקיות כלל השרשרת
מישור משיק, נגזרת מכוונת
נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
משפט הפונקציות הסתומות
כופלי לגראנז
מחיר: 30 ₪
אינטגרל כפול
מחיר: 30 ₪
אינטגרל משולש
מחיר: 30 ₪
אינטגרל קוי מסוג ראשון ושני
מחיר: 30 ₪
משפט גרין ושדה משמר דו מימדי
מחיר: 30 ₪
אינטרגל משטחי מסוג ראשון ושני
מחיר: 30 ₪
משפט גאוס
מחיר: 30 ₪