חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 – אוניברסיטת אריאל

250.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 – אוניברסיטת אריאל
מבוא
פונקציות
גבול של פונקציות
רציפות
נגזרת
משפטי רול, לגראנז וחקירת פונקציה
כלל לופיטל
אינטגרל לא מסוים
אינטגרל מסוים
עגלת קניות