חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 – אוניברסיטת אריאל

250.00

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 – אוניברסיטת אריאל
אינטגרל לא אמיתי (מוכלל)
מחיר: 40 ₪
טורי מספרים
מחיר: 40 ₪
טורי חזקות
משטחים במרחב, קוי גובה ומשטחי רמה
מחיר: 40 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 40 ₪
נגזרות חלקיות ומישור משיק
מחיר: 40 ₪
נגזרת מכוונת, כלל השרשרת
מחיר: 40 ₪
נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור
מחיר: 40 ₪
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 40 ₪
משפט הפונקציות הסתומות
מחיר: 40 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 40 ₪
מד"ר עם מקדמים קבועים
מחיר: 40 ₪
אינטגרל כפול
מחיר: 40 ₪
אינטגרל קוי מסוג ראשון ושני
מחיר: 40 ₪
משפט גרין
מחיר: 40 ₪
אינטגרל משולש
מחיר: 40 ₪
עגלת קניות