חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 קורס מספר 11112601 האקדמית ת”א יפו

190.00

לרכישת הקורס השלם:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 קורס מספר 11112601 האקדמית ת”א יפו
אינטגרל לא מסוים
מחיר: 30 ₪
אינטגרל מסוים
מחיר: 30 ₪
אינטגרל לא אמיתי (מוכלל)
מחיר: 30 ₪
טורי מספרים
מחיר: 30 ₪
טור טיילור
מחיר: 30 ₪
משטחים במרחב, קוי גובה ומשטחי רמה וטופולוגיה
מחיר: 30 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 30 ₪
נגזרות חלקיות
מחיר: 30 ₪
כלל השרשרת
מחיר: ₪30
נגזרות מסדר גבוה
מחיר: ₪30
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 30 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 30 ₪