חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 קורס מספר 11112601 האקדמית ת”א יפו

250.00

לרכישת הקורס השלם:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 קורס מספר 11112601 האקדמית ת”א יפו
אינטגרל לא מסוים
אינטגרל מסוים
אינטגרל לא אמיתי (מוכלל)
טורי מספרים
מחיר: 40 ₪
טור טיילור
מחיר: 40 ₪
משטחים במרחב, קוי גובה ומשטחי רמה וטופולוגיה
מחיר: 40 ₪
גבולות ורציפות
מחיר: 40 ₪
נגזרות חלקיות
מחיר: 40 ₪
כלל השרשרת
מחיר: 40 ₪
נגזרות מסדר גבוה
מחיר: 40 ₪
נקודות קריטיות ונקודות קיצון
מחיר: 40 ₪
כופלי לגראנז
מחיר: 40 ₪
עגלת קניות