ליניארית 1 – מכללה למינהל

250.00

להצצה בקורס לחץ כאן 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
ליניארית 1 – מכללה למינהל
פולינומים
מספרים מורכבים
וקטורים, מישורים וישרים
מטריצות
מערכת משוואות לינאריות
מרחבים וקטורים ותתי מרחבים
צירוף ותלות לינארית
בסיס ומימד
מטריצות הפיכות
עגלת קניות