ליניארית 2 – מכללה למינהל

250.00

 

ניתן לרכוש נושאים בודדים

לרכישת הקורס השלם:
ליניארית 2 – מכללה למינהל
וקטור קורדינאטות
דטרמיננטה וצמוד קלאסי
העתקות ליניאריות
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר
מטריצות דומות
עגלת קניות