מדח ת קורס מספר: 104220 כולל מבחנים

250.00

ללא שיטת הפרשים סופיים

להצצה בקורס לחץ כאן

ניתן לרכוש נושאים בודדים (ללא מבחנים)

לרכישת הקורס השלם:
מדח ת קורס מספר: 104220 כולל מבחנים
דפי נוסחאות
מדח בשיטות של מדר ומדח לינארית מסדר ראשון
משוואה קוואזי לינארית
מיון משוואות מסדר שני
משוואת הגלים האינסופית
מיתר חצי אינסופי משוואה הומוגנית
משוואת הגלים הלא הומוגנית מיתר אינסופי
ממפ, נורמה ואורתוגונליות וטורי פורייה
משוואות שטרום ליוביל
משוואת הגלים והחום ההומוגניות בתחום סופי
משוואת הגלים והחום הלא הומוגניות עם תנאי שפה הומוגניים ולא הומוגנים
משוואת לפלס במלבן בעיגול
עגלת קניות