מד”ר בן גוריון – בנין

250.00

לרכישת הקורס השלם:
מד”ר בן גוריון – בנין
גורם אינטגרציה
ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה, החלפת משתנים
משוואת ברנולי ומשוואה מטיפוס הומוגני
משוואות מדויקות, משפחות אורתוגונליות ומשפט קיום ויחידות
יציבות ושדה כיוונים
משוואה מסדר גבוה – מבוא, ורונסיקאן, נוסחת אבל
שיטת הורדת הסדר של דלמבר, משוואה עם מקדמים קבועים ומשוואת אויילר (הומגנית ולא הומוגנית)
התמרת לפלס
טורים ומערכות
עגלת קניות