מד”ר מ קורס מספר 104136 כולל מבחנים

250.00

לרכישת הקורס השלם:
מד”ר מ קורס מספר 104136 כולל מבחנים
טורי מספרים
התכנסות במידה שווה
טורי פונקציות
טורי חזקות
גורם אינטגרציה
ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה, החלפת משתנים
משוואת ברנולי ומשוואה מטיפוס הומוגני
משוואות מדויקות, משפחות אורתוגונליות ומשפט קיום ויחידות
יציבות ושדה כיוונים
משוואה מסדר גבוה – מבוא, ורונסיקאן, נוסחת אבל
שיטת הורדת הסדר של דלמבר, משוואה עם מקדמים קבועים ומשוואת אויילר (הומגנית ולא הומוגנית)
טורים ומערכות
שטרום ליוביל
עגלת קניות