משוואה מטיפוס הומוגני, משוואות מדויקות ומשפחות אורתוגונליות,מקי וסיכום סדר ראשון – מד”ר

30.00

לרכישת הקורס השלם:
משוואה מטיפוס הומוגני, משוואות מדויקות ומשפחות אורתוגונליות,מקי וסיכום סדר ראשון – מד”ר