ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה והחלפת משתנים משוואת ברנולי ומשוואה מטיפוס הומוגני, משוואות מדויקות ומשפחות אורתוגונליות,מקי וסיכום סדר ראשון

0.00

לרכישת הקורס השלם:
ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה והחלפת משתנים משוואת ברנולי ומשוואה מטיפוס הומוגני, משוואות מדויקות ומשפחות אורתוגונליות,מקי וסיכום סדר ראשון