ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה ,החלפת משתנים ומשוואת ברנולי – מד”ר

30.00

לרכישת הקורס השלם:
ורייאציית הפרמטר, משוואה פרידה ,החלפת משתנים ומשוואת ברנולי – מד”ר