משוואת הגלים והחום ההומוגניות והלא הומוגניות בתחום סופי עם תנאי שפה הומוגניים

30.00

לרכישת הקורס השלם:
משוואת הגלים והחום ההומוגניות והלא הומוגניות בתחום סופי עם תנאי שפה הומוגניים