משוואת לפלס במלבן בעיגול וטבעת

30.00

לרכישת הקורס השלם:
משוואת לפלס במלבן בעיגול וטבעת