נגזרת מכוונת, כלל השרשרת נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור חדוא 2

30.00

לרכישת הקורס השלם:
נגזרת מכוונת, כלל השרשרת נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור חדוא 2