נגזרת מכוונת, כלל השרשרת נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור חדוא 2 מ

30.00

לרכישת הקורס השלם:
נגזרת מכוונת, כלל השרשרת נגזרות מסדר גבוה וטור טיילור חדוא 2 מ