נקודות קריטיות ונקודות קיצון

30.00

לרכישת הקורס השלם:
נקודות קריטיות ונקודות קיצון