צירוף ותלות ליניארית, בסיס ומימד ווקטור קורדינאט – אלגברה לינארית

40.00

לרכישת הקורס השלם:
צירוף ותלות ליניארית, בסיס ומימד ווקטור קורדינאט – אלגברה לינארית
עגלת קניות