מטריצה מדורגת וקנונית ומערכת משוואות ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות

30.00

לרכישת הקורס השלם:
מטריצה מדורגת וקנונית ומערכת משוואות ליניאריות הומוגניות ולא הומוגניות