מטריצה מייצגת ומטריצה מעבר

30.00

לרכישת הקורס השלם:
מטריצה מייצגת ומטריצה מעבר