מטריצה מייצגת ומטריצה מעבר – אלגברה לינארית

30.00

לרכישת הקורס השלם:
מטריצה מייצגת ומטריצה מעבר – אלגברה לינארית