מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר ר (לינארית)

30.00

לרכישת הקורס השלם:
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר ר (לינארית)