לינארית להנדסה (ב”א)

290.00

לרכישת הקורס השלם:
לינארית להנדסה (ב”א)
שדות ופולינומים
מספרים מורכבים
מטריצות
מערכת משוואות לינאריות
מרחבים וקטורים ותתי מרחבים
צירוף ותלות לינארית
בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות
מטריצות הפיכות
דטרמיננטה וצמוד קלאסי
העתקות ליניאריות
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר
דמיון ולכסון
מכפלה פנימית עד לכסון אורתוגונלי
לקט מבחנים
עגלת קניות