אלגברה מ קורס 11002

290.00

לרכישת הקורס השלם:
אלגברה מ קורס 11002
עקומים במישור, וקטורים מישורים וישרים
פולינומים
מספרים מורכבים
מטריצות
מערכת משוואות לינאריות
מרחבים וקטורים ותתי מרחבים
צירוף ותלות לינארית
בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות
מטריצות הפיכות
דטרמיננטה וצמוד קלאסי
העתקות ליניאריות
מטריצה מייצגת ומטריצת מעבר
דמיון ולכסון
מכפלה פנימית עד לכסון אורתוגונלי
לקט מבחנים
עגלת קניות