צירוף ותלות לינארית, בסיס ומימד, וקטור קורדינאטות.