משוואת הגלים והחום הלא הומוגניות עם תנאי שפה הומוגניים ולא הומוגנים