משוואה הומוגנית מסדר גבוה עם מקדמים קבועים הומוגנית